Ιανουάριος 2022

Οι Ενεργειακές Κοινότητες Ως Μοχλός Για Μια Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση

Τι είναι και πώς λειτουργούν οι επονομαζόμενες Ε. Κοιν.; Πώς θα μπορούσαν να αναδειχθούν ως ένα από τα εργαλεία προστασίας και ενεργειακής ανεξαρτησίας των σύγχρονων κοινωνιών;