Απρίλιος 2024

Tι Πιστεύουν Οι Έλληνες Το 2024 - Β' Μέρος

Το δεύτερο μέρος της δημοσκοπικής έρευνας "Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες - 2024" καταγράφει τις στάσεις των Ελλήνων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τον κόσμο και για το φαινόμενο της μετανάστευσης.

Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες Το 2024 - Α' Μέρος

Το πρώτο μέρος του νέου, έκτου "κύματος" της μεγάλης δημοσκοπικής έρευνας της διαΝΕΟσις "Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες" ανιχνεύει τις βαθύτερες αξίες των Ελλήνων σε μια σειρά από θέματα.