Μάιος 2024

Φτώχεια Και Εισοδήματα Στις Ελληνικές Περιφέρειες

Μια εκτενής ανάλυση των δεικτών εισοδηματικής φτώχειας ανά περιφέρεια, η οποία αναδεικνύει τις ανισότητες και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τον σχεδιασμό μέτρων πολιτικής.

Tι Πιστεύουν Οι Έλληνες Το 2024 - Γ' Μέρος

Στο τρίτο μέρος της δημοσκοπικής έρευνας "Τι πιστεύουν οι Έλληνες - 2024" καταγράφονται οι απόψεις των Ελλήνων για ζητήματα που αφορούν την οικονομία, τη δημόσια διοίκηση, το σύστημα υγείας, τα εργασιακά και την καθημερινότητά τους.