Αρθρογραφια

Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην ΕΕ – Τέσσερις Αναλύσεις

Η διαΝΕΟσις, σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ, δημοσιεύει μια σειρά αναλύσεων για τις μελλοντικές ευρωπαϊκές προκλήσεις στην άμυνα, στην υποδοχή νέων μελών στην Ένωση, στην οικονομική διακυβέρνηση και στο μεταναστευτικό.

Μια Αποτίμηση των Συναισθημάτων των Ελλήνων και του Ελληνικού Πολιτικού Κέντρου

O Άγγελος Κίσσας, επισκέπτης ερευνητής στο London School Of Economics αναλύει την ταυτότητα του ελληνικού πολιτικού Κέντρου μέσα από τα ευρήματα του έκτου κύματος της έρευνας "Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες".

Φτώχεια Και Εισοδήματα Στις Ελληνικές Περιφέρειες

Μια εκτενής ανάλυση των δεικτών εισοδηματικής φτώχειας ανά περιφέρεια, η οποία αναδεικνύει τις ανισότητες και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τον σχεδιασμό μέτρων πολιτικής.

Tι Πιστεύουν Οι Έλληνες Το 2024 - Γ' Μέρος

Στο τρίτο μέρος της δημοσκοπικής έρευνας "Τι πιστεύουν οι Έλληνες - 2024" καταγράφονται οι απόψεις των Ελλήνων για ζητήματα που αφορούν την οικονομία, τη δημόσια διοίκηση, το σύστημα υγείας, τα εργασιακά και την καθημερινότητά τους.

Tι Πιστεύουν Οι Έλληνες Το 2024 - Β' Μέρος

Το δεύτερο μέρος της δημοσκοπικής έρευνας "Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες - 2024" καταγράφει τις στάσεις των Ελλήνων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τον κόσμο και για το φαινόμενο της μετανάστευσης.

Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες Το 2024 - Α' Μέρος

Το πρώτο μέρος του νέου, έκτου "κύματος" της μεγάλης δημοσκοπικής έρευνας της διαΝΕΟσις "Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες" ανιχνεύει τις βαθύτερες αξίες των Ελλήνων σε μια σειρά από θέματα.