Εκδηλώσεις

Κλιματική Αλλαγή Στην Ελλάδα: Ένα Workshop

Mία συνάντηση εργασίας με αφορμή την έρευνα της διαΝΕΟσις για την Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα.

Με αφορμή την έρευνα της διαΝΕΟσις για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική οικονομία, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12/7/2017, μία συνάντηση εργασίας, στην οποία παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα ευρήματα της έρευνας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι Υπουργείων, περιβαλλοντικών οργανώσεων, επιχειρήσεων,  ερευνητικών φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ομιλητές ήταν ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας Κωνσταντίνος Καρτάλης και οι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλη της επιστημονικής ομάδας της έρευνας Δημήτρης Οικονόμου και Χάρης Κοκκώσης.