ΕΡΕΥΝΕΣ

Η Ελληνική Διασπορά Στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις αποτελεί μια χαρτογράφηση του ελληνικού πληθυσμού που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ποιο είναι το κοινωνικοοικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό προφίλ της ελληνικής διασποράς στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα; Σε ποιο βαθμό και υπό ποιες συνθήκες μπορούν και επιθυμούν οι Έλληνες του ΗΒ να συνεισφέρουν στην Ελλάδα; Υπό ποιες προϋποθέσεις θα επέστρεφαν στη χώρα; Επηρέασε η πανδημία την απόφασή τους να επιστρέψουν; Ερευνητές από το Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (SEESOX) υπό τον συντονισμό του Μανώλη Πρατσινάκη σχεδίασαν και υλοποίησαν για λογαριασμό της διαΝΕΟσις μια νέα έρευνα για τη χαρτογράφηση του ελληνικού πληθυσμού που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η έρευνα διεξήχθη σε δύο φάσεις: Η αρχική έρευνα, που περιλάμβανε 90 ερωτήσεις, διεξήχθη από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι τον Μάιο του 2019. Το δείγμα περιλαμβάνει 586 Έλληνες ηλικίας 18 και άνω, που είχαν ζήσει στο ΗΒ για τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. Μπορείτε να διαβάσετε όλα τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς και την εκτενή ανάλυση της ερευνητικής ομάδας εδώ:

Αποτελεσματα ερευνασ (PDF)

η εκθεση ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ (PDF)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (.ZIP)

 

Στη δεύτερη έρευνα, που διεξήχθη τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2020, 184 από τους ερωτηθέντες της πρώτης απάντησαν σε μια σειρά 18 νέων ερωτήσεων. Η επαναληπτική έρευνα, παρά τον μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων, περιλαμβάνει χρήσιμα συμπεράσματα που αποτυπώνουν και αναδεικνύουν κυρίαρχες τάσεις και τις ενδεχόμενες αλλαγές που προκάλεσε η πανδημία. Την επαναληπτική έκθεση του Μανώλη Πρατσινάκη και της Αναστασίας Καφέ του SEESOX που περιγράφει τα νέα, πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ (PDF)

Μπορείτε επίσης να βρείτε όλα τα αποτελέσματα της δεύτερης έρευνας εδώ:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (.ZIP)

Tέλος, μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη των αποτελεσμάτων και των δύο ερευνών εδώ και μια σύντομη παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων, εδώ:

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (PDF)