ΕΡΕΥΝΕΣ

Οι Εξαγωγές Στην Ελλάδα

Photography: spiros / Flickr

Ποια είναι τα μεγάλα διαρθρωτικά εμπόδια που εξακολουθούν να εγκλωβίζουν την ελληνική οικονομία σε εσωστρέφεια; Τι πρέπει να γίνει για να αυξήσει η Ελλάδα το μερίδιο των εξαγωγών της;

Αν και οι περισσότεροι συμφωνούν ότι η ενίσχυση των εξαγωγικών επιδόσεων αποτελεί έναν από τους πλέον κρίσιμους παράγοντες για την ανάπτυξη της οικονομίας, η συνολική εικόνα των εξαγωγών στην Ελλάδα παραμένει άσχημη. Ποια είναι τα μεγάλα διαρθρωτικά εμπόδια που εξακολουθούν να εγκλωβίζουν την ελληνική οικονομία σε εσωστρέφεια; Τι πρέπει να κάνει η Δημόσια Διοίκηση και ποια είναι η καταλληλότερη στρατηγική από πλευράς επιχειρήσεων για να αυξήσει η Ελλάδα το μερίδιο των εξαγωγών της;

Σ΄ αυτά και σε πολλά ακόμη ερωτήματα απαντά μια σειρά ερευνών της διαΝΕΟσις με θέμα την εξωστρέφεια.

Η πιο πρόσφατη από αυτές τις έρευνες διενεργήθηκε από ομάδα ερευνητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τους καθηγητές Σαράντη Καλυβίτη, Μαργαρίτα Κατσίμη και Θωμά Μούτο, στο διάστημα Μάρτιος-Ιούλιος 2018 και αποτελεί μια ευρύτατη χαρτογράφηση του ελληνικού εξαγωγικού τομέα από το 2001 μέχρι σήμερα. Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2018, βασίστηκε στην ανάλυση ευρύτατης βάσης δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ και άλλων εγχώριων και διεθνών πηγών, και αφορά 2.694 προϊόντα και 19.720 επιχειρήσεις που καλύπτουν περίπου το 81% του συνόλου των εξαγωγών που έγιναν σε 190 προορισμούς. Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη της μελέτης εδώ και ολόκληρη την έρευνα, εδώ:

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (PDF)

Μια δεύτερη, πρωτογενής έρευνα εκπονήθηκε σε συνεργασία με την ICAP ΑΕ, με επικεφαλής ομάδας την Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών και τον Νίκο Ταβουλάρη, Senior Consultant, το διάστημα Σεπτεμβρίου–Οκτωβρίου του 2018. Εκπρόσωποι 525 εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας απάντησαν σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, με πλήθος ερωτήσεων ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης. Η έρευνα καταγράφει και αναλύει τις απόψεις των ίδιων των επιχειρήσεων σχετικά με τη λειτουργία και τη στρατηγική εξαγωγών που εφαρμόζουν. Στα αποτελέσματά της αποτυπώνονται ενδελεχώς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τόσο των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων, όσο και των εταιρειών, εντοπίζονται τα κυριότερα οφέλη που προκύπτουν από την εξαγωγική δραστηριότητα και παρουσιάζονται τα κυριότερα εμπόδια και αδυναμίες που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη των εξαγωγών. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες προσδιορίζουν τις απαιτούμενες ενέργειες που θα συμβάλλουν στην αύξηση των εξαγωγών και τις στρατηγικές επιλογές που πρέπει να ακολουθήσουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και η Πολιτεία, ώστε να ενισχυθούν οι ελληνικές εξαγωγές. Μπορείτε να δείτε τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας, καθώς και να διαβάσετε έναν αναλυτικό σχολιασμό των συμπερασμάτων που προκύπτουν εδώ:

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (PDF)

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (PDF)

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (.SAV)

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (.XLS)

Η διαΝΕΟσις είχε ανοίξει το θέμα των εξαγωγών τον Ιούλιο του 2018, δημοσιοσιεύοντας μια εκτενή δημοσιογραφική έρευνα για το "εξαγωγικό θαύμα της Πορτογαλίας" του Μιχάλη Μητσού, ο οποίος ταξίδεψε στη χώρα, μίλησε με πολιτικούς και επιχειρηματίες και κατέγραψε το πώς η Πορτογαλία βγήκε από την κρίση με όχημα την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεών της.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη δημοσιογραφική έρευνα για την περίπτωση της Πορτογαλίας εδώ:

πωσ η εξωστρεφεια εσωσε την Πορτογαλiα (.PDF)