Σεπτέμβριος 2023

H Τοπική Αυτοδιοίκηση Στην Ελλάδα

Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα σήμερα; Πώς μπορούν να οργανωθούν καλύτερα οι δήμοι και από πού μπορούν να προέλθουν οι πόροι που θα διασφαλίσουν την αυτονομία και την αποτελεσματικότητά τους;

Λύσεις Υπάρχουν

Με αφορμή το ομώνυμο βιβλίο της διαΝΕΟσις, συγκεντρώνουμε best practices, case studies και ιστορίες επιτυχίας από άλλες χώρες που κατάφεραν να επιλύσουν μερικά από τα σημαντικά προβλήματα της εποχής μας.