Φεβρουάριος 2017

Ανταγωνισμός Και Καινοτομία

Βλάπτει ή ωφελεί ο έντονος ανταγωνισμός την καινοτομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων; Επηρεάζονται τα κίνητρα για επένδυση σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) από τον βαθμό έντασης του ανταγωνισμού;

"Το Προσφυγικό Πρόβλημα Και Οι Έλληνες" - Οι Απαντήσεις Σε 65 Διαγράμματα

Εδώ, μπορείτε να δείτε όλες τις απαντήσεις των ερωτώμενων στη μεγάλη έρευνα της διαΝΕΟσις για το προσφυγικό ζήτημα, συγκεντρωμένες σε μία σελίδα.