Οκτώβριος 2016

Ο Μεγάλος Απολογισμός Tου ΕΣΠΑ 2007-2013

Η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΣΠΑ 2007-2013 παρέχει αναλυτικά στοιχεία για τις διαφοροποιήσεις από τον αρχικό σχεδιασμό και καταγράφει τις πολλές αστοχίες και τα εμπόδια που διαπιστώθηκαν στη χώρα μας κατά την υλοποίηση των έργων.