Το πρώτο Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αξιοποιεί πόρους 260 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.
Phothography: wfabry / Flickr
Αρθρογραφια |

EquiFund: Ένα Διαφορετικό Ταμείο

Το πρώτο Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αξιοποιεί πόρους 260 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Στις 22 Δεκεμβρίου - με μεγάλη επισημότητα, παρουσία του Πρωθυπουργού, της Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης και τριών μελών της κυβέρνησης - υπεγράφη η δημιουργία του EquiFund. Πρόκειται για ενα υπερταμείο (Fund-of-Funds) επιχειρηματικών συμμετοχών, το οποίο σε πρώτη φαση θα διαθέσει πόρους ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα ποσό αυτού του ύψους θα διατεθεί για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά κατά την οποία το σημαντικό αυτό ποσό θα διατεθεί μέσω ενός μηχανισμού που έχει μικρή σχέση με τον μηχανισμό των κρατικών ενισχύσεων του ΕΣΠΑ. H διαΝΕΟσις έχει αναδείξει με εκτενή αρθρογραφία τόσο τα σοβαρά προβλήματα στα προγράμματα κρατικών ενισχύσεων της προηγούμενης περιόδου του ΕΣΠΑ, όσο και την ανάγκη δημιουργίας συνεργιών και περισσότερο εξελιγμένων επενδυτικών σχημάτων σε συνδυασμό με τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων.

Καθώς η δομή του ΕΣΠΑ άφηνε εξ ολοκλήρου τον σχεδιασμό των προγραμμάτων στην πολιτική (κεντρική ή περιφερειακή) ηγεσία, χωρίς καμία αξιολόγηση του αντίκτυπου που θα έχει στην οικονομία, το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν αρκετά προβλήματα. Με το EquiFund είναι η πρώτη φορά που εγκαινιάζεται ένα πολύ διαφορετικό -σε σχέση με ό,τι είχαμε συνηθίσει- ταμείο συμμετοχών στην Ελλάδα.

Η ευθύνη της διαχείρισης του EquiFund ανήκει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μια επενδυτική τράπεζα με δραστηριότητα σε όλον τον κόσμο, με σύγχρονους μηχανισμούς αξιολόγησης και με εξαιρετική φήμη.

Οι πόροι του EquiFund προέρχονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” του ΕΣΠΑ 2014-2020 (200 εκ. ευρώ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (60 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 10 προέρχονται από το Επενδυτικό Σχέδιο Γιουνκέρ). Επιπλέον, το επόμενο διάστημα το Ταμείο αναμένεται να “ανοίξει”, προκειμένου να συμμετέχουν ακόμη περισσότεροι επενδυτές, όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Η ευθύνη της διαχείρισης του EquiFund ανήκει στο EIF, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πρόκειται για μια επενδυτική τράπεζα με δραστηριότητα σε όλον τον κόσμο, με εξαιρετικά σύγχρονους μηχανισμούς αξιολόγησης των επενδύσεων της και με εξαιρετική φήμη. Μάλιστα, ταυτόχρονα με τη δημιουργία του EquiFund, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοίνωσε και τη συνεργασία της με τις ελληνικές τράπεζες για τη δημιουργία πιστωτικής γραμμής για δανειοδοτήσεις ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής η παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα αφορούσε κυρίως μεγάλα έργα υποδομής (π.χ. Αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος”, σταθμός φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα). Στο EquiFund θα συμμετέχει και ο ελληνικός δημόσιος αναπτυξιακός φορέας που θα προκύψει από την αναβάθμιση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).

Οι επενδύσεις του EquiFund θα αφορούν τρεις τομείς δραστηριότητας και ο στόχος είναι η υψηλή (έως και 1 προς 10) μόχλευση των επενδύσεων αυτών. Οι τομείς είναι η έρευνα και η καινοτομία, η γενική επιχειρηματικότητα για επιχειρήσεις σε αρχικά στάδια, καθώς και η γενική επιχειρηματικότητα για επιχειρήσεις σε ανάπτυξη. Οι στόχοι αυτοί είναι εν πολλοίς εναρμονισμένοι με τους στρατηγικούς στόχους του ΕΣΠΑ 2014-2020, με στόχο να αλληλοσυμπληρώνονται και να εξυπηρετούν ένα ευρύτερο αναπτυξιακό σχέδιο. Αυτό βέβαια μένει να φανεί στην πράξη, ιδίως στην περίπτωση της εξειδίκευσης του ΕΣΠΑ. Τέλος, για καθένα από αυτούς τους στόχους θα ιδρυθεί μια σειρά μικρότερων ταμείων που θα εξυπηρετούν τους επιμέρους κλάδους.