Έρευνα & Καινοτομία Στην Ελλαδα

ΕΡΕΥΝΕΣ

Έρευνα & Καινοτομία Στην Ελλάδα

Photography: Dwayne Madden / Flickr

Μια αξιολόγηση των προβλημάτων του συστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα, μαζί με κατευθύνσεις πολιτικής για την αναβάθμισή του.

Ηβιώσιμη οικονομική ανάπτυξη σε αναπτυγμένες χώρες βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην τεχνολογική πρόοδο και την καινοτομία. Το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας, ωστόσο, στηρίζεται ελάχιστα σε αυτούς τους εξωστρεφείς και δυναμικούς κλάδους. Τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει η στρατηγική της χώρας στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης;

Η διαΝΕΟσις δούλεψε με τους ερευνητές του DIW Econ για τη δημιουργία μιας αναλυτικής έκθεσης που αξιολογεί τα βασικά προβλήματα του ελληνικού "συστήματος καινοτομίας", παρουσιάζει παραδείγματα αντίστοιχων ξένων συστημάτων, και καταλήγει σε μια σειρά από κατευθύνσεις πολιτικής με στόχο την αναβάθμιση της έρευνας και της καινοτομίας της χώρας.

Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη των βασικών σημείων της έρευνας εδώ, και ολόκληρη την έκθεση στα ελληνικά και στα αγγλικά εδώ:

Η εΡΕΥΝΑ ως μοχλοσ αναπτυξησ της ελληνικησ οικονομιασ (PDF)
The Impact of Research on Greek Economic Growth (pdf)