Ιούνιος 2024

Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην ΕΕ – Τέσσερις Αναλύσεις

Η διαΝΕΟσις, σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ, δημοσιεύει μια σειρά αναλύσεων για τις μελλοντικές ευρωπαϊκές προκλήσεις στην άμυνα, στην υποδοχή νέων μελών στην Ένωση, στην οικονομική διακυβέρνηση και στο μεταναστευτικό.

Μια Αποτίμηση των Συναισθημάτων των Ελλήνων και του Ελληνικού Πολιτικού Κέντρου

O Άγγελος Κίσσας, επισκέπτης ερευνητής στο London School Of Economics αναλύει την ταυτότητα του ελληνικού πολιτικού Κέντρου μέσα από τα ευρήματα του έκτου κύματος της έρευνας "Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες".