ΕΡΕΥΝΕΣ

Οι Νέοι Της Ελλάδας

Photography: aesthetics of crisis / Flickr

Τι απασχολεί τους Έλληνες νέους; Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματά τους, οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και ποιες οι στάσεις και οι αντιλήψεις τους για τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας;

Τι απασχολεί τους Έλληνες νέους; Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματά τους, οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και ποιες οι στάσεις και οι αντιλήψεις τους για τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας; Η διαΝΕΟσις έχει εγκαινιάσει μια σειρά από ερευνητικά projects που διερευνούν τα θέματα αυτά, ξεκινώντας από τη συμμετοχή της Ελλάδας σε μια διεθνή έρευνα για την ανεργία των νέων και τις διαγενεακές σχέσεις το 2017. Σε όλο αυτό το διάστημα, δε, πλούσια στοιχεία και συμπεράσματα έχουν προκύψει και για τις απόψεις των νέων από τις μεγάλες, πανελλαδικές έρευνες όπως το "Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες" (2015 - 2022) και η "World Values Survey" (2018). Σε αυτή τη σελίδα θα συγκεντρώνεται όλο το σχετικό υλικό (έρευνες, αρθογραφία και datasets) με στόχο την πολύπλευρη και σε βάθος ανάλυση όσων ορίζουν, περιγράφουν και απασχολούν τους Έλληνες νέους. 

Το Σεπτέμβριο του 2022 δημοσιεύτηκαν δύο κείμενα, τα οποία υπογράφει ομάδα οικονομολόγων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΚΕΠΕ και της διαΝΕΟσις. Οι ερευνητές ανέλυσαν σε βάθος το ελληνικό σκέλος του πανευρωπαϊκού έργου CUPESSE με αντικείμενο την ανεργία των νέων και τις διαγενεακές σχέσεις, που διεξήχθη σε 11 χώρες, αλλά και διαχρονικά δεδομένα από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ. Πρόκειται για δύο αναλύσεις, που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της οικονομικής κρίσης της δεκαετίας του 2010 και των συνεπειών της στους νέους και μπορούν να αφήσουν χρήσιμη γνώση για το μέλλον.

Νεανική Ανεργία & Απασχόληση στην Ελλάδα (PDF)

Νέοι, Ανεργία & Διαγενεακή Μεταβίβαση Απόψεων (PDF)

Το Μάιο του 2022 δημοσιεύτηκαν δύο εκθέσεις που εμβαθύνουν στο θέμα των στάσεων και των απόψεων των νέων από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Στη μελέτη "Τι Πιστεύουν οι Νέοι" (PDF, HTML), ο πολιτικός επιστήμονας Πάνος Κολιαστάσης επεξεργάζεται τα διαχρονικά αποτελέσματα δημοσκοπικών ερευνών της διαΝΕΟσις επικεντρώνοντας ειδικά στις απαντήσεις που έδωσαν οι νέοι, και καταλήγει σε μια σειρά από συμπεράσματα. "Η εικόνα που αναδύεται από τις αντιλήψεις των νεότερων", γράφει, "είναι σύνθετη και εν μέρει αντιφατική. Από τη μια εμφανίζονται ευρωπαϊστές, πολιτικά μετριοπαθείς, οικονομικά και κοινωνικά φιλελεύθεροι. Από την άλλη επιζητούν την εργασιακή ασφάλεια, αποφεύγουν την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και δυσπιστούν έναντι του πολιτικού συστήματος".

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση του Π. Κολιαστάση εδώ:

TΙ ΠΙΣΤΕΎΟΥΝ ΟΙ NEΟΙ (PDF)

Στην έκθεση "Νεολαία και Ευρωπαϊκή Ένωση" (PDF), μια ομάδα ερευνητών υπό τον συντονισμό των Βασιλική Τσαγκρώνη και Γιώργου Καρυώτη μελετά πιο συγκεκριμένα τις στάσεις των Ελλήνων νέων απέναντι στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αναλύοντας δεδομένα από πρόσφατα κύματα του "Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες" αλλά και του Ευρωβαρόμετρου. "Οι νέοι Έλληνες είναι γενικά πιο θετικά διακείμενοι απέναντι στην ΕΕ", γράφουν οι συγγραφείς, "και πιο αισιόδοξοι για το μέλλον τους σε σύγκριση με τις ομάδες μεγαλύτερης ηλικίας (...). Ωστόσο, ο βαθμός στον οποίο οι νέοι είναι ευχαριστημένοι συνολικά από τη ζωή τους επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που βλέπουν την ΕΕ".

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση των ερευνητών εδώ:

ΝΕΟΛΑIΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΈΝΩΣΗ (PDF)

 

Το 2017 η διαΝΕΟσις επιμελήθηκε και χρηματοδότησε τη συμμετοχή της Ελλάδας στο CUPESSE, ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ανεργία των νέων και τις διαγενεακές σχέσεις στην Ευρώπη, με τη συμμετοχή 11 κρατών-μελών της ΕΕ υπό τον συντονισμό του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης. Στο πλαίσιο του προγράμματος διεξήχθησαν ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες στους νέους ηλικίας 18-35 ετών αλλά και στους γονείς τους σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν.

Τον Ιούλιο του 2017 δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της μεγάλης ποσοτικής έρευνας που διεξήχθη από την MRB το φθινόπωρο του 2016 με τη συμμετοχή 1.500 νέων Ελλήνων και 500 περίπου γονέων τους από όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Από τις απαντήσεις τόσο των νέων όσο και των γονιών τους προκύπτουν πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα για τις στάσεις και τις αντιλήψεις των νέων σε μια σειρά από θέματα, όπως, η απασχόληση, η επιχειρηματικότητα, το ρίσκο, η οικονομική τους κατάσταση, η συμμετοχή τους σε συλλογικές δραστηριότητες και οι προσδοκίες τους για το μέλλον. Το γεγονός δε ότι η ποσοτική έρευνα καταγράφει και τις στάσεις των γονιών τους για τα ίδια θέματα δίνει τη δυνατότητα σε ερευνητές και επιστήμονες να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα για τις διαγενεακές σχέσεις και τη διάχυση πεποιθήσεων και αντιλήψεων μέσα στην οικογένεια.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία PDF των αποτελεσμάτων (περιέχουν όλα τα διαγράμματα και τους πίνακες των απαντήσεων) τόσο των νέων ηλικίας 18-35 όσο και των γονιών τους εδώ:

εκθεση αποτελεσματων ΝΕΩΝ 18-35 (.PDF)

εκθεση αποτελεσματων ΓΟΝΕΩΝ (.PDF)

 

Mπορείτε επίσης να δείτε τα ερωτηματολόγια τόσων των νέων όσο και των γονιών τους, αλλά και να κατεβάσετε όλα τα δεδομένα της έρευνας σε μορφή .xls, εδώ:

ΕρωτhματολOγιο Νέων 18-35 (.doc)

ΕρωτηματολOγιο Γονεων (.doc)

ΑποτελΕσματα ΠοσοτικHς Έρευνας - Νέοι 18-35 (.XLS)

Αποτελέσματα ΠοσοτικΗς Έρευνας - Γονείς (.XLS)

 

Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε μία έκθεση που αναλύει πώς οι διαγενεακές σχέσεις επηρεάζουν την απασχόληση και την ευημερία των νέων Ελλήνων:

ΔΙΑΓΕΝΕΑΚH ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΠΌΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙωΝ ΣΕ ΠΕΡΙΌΔΟΥΣ ΚΡΊΣΗΣ:
ΜΕΤΑΒΟΛEΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝεΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ (PDF)

Η διαΝΕΟσις το επόμενο διάστημα θα εμπλουτίζει συνεχώς αυτή τη σελίδα με τις επόμενες μελέτες και αναλύσεις που θα προκύπτουν.