ΕΡΕΥΝΕΣ

Ανεργία Των Νέων Στην Ελλάδα

Photography: aesthetics of crisis / Flickr

Η διαΝΕΟσις συμμετέχει σε μια μεγάλη, διεθνή έρευνα για τις διαγενεακές σχέσεις και τις επιπτώσεις τους στην απασχόληση των νέων της Ευρώπης.

ΗδιαΝΕΟσις διεξάγει το ελληνικό σκέλος του CUPESSE, ενός μεγάλου ευρωπαϊκού προγράμματος για τη χαρτογράφηση της ανεργίας στην Ευρώπη με τη συμμετοχή 11 κρατών-μελών της Ε.Ε. υπό τον συντονισμό του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος διεξάγονται ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες στους νέους ηλικίας 18-35 ετών σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν, αλλά και στους γονείς τους. Μια σειρά από μελέτες θα αναλύουν τα πλούσια αποτελέσματα και θα αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά των διαγενεακών σχέσεων στην Ευρώπη σήμερα, και μαζί τις επιπτώσεις τους στην απασχόληση των νέων και στο φαινόμενο της ανεργίας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν σε μια σειρά από μελέτες την τριετία 2017-2019. Η διαΝΕΟσις ξεκινά δημοσιεύοντας τα αποτελέσματα της μεγάλης ποσοτικής έρευνας που διεξήχθη από την MRB το φθινόπωρο του 2016 με τη συμμετοχή 1.500 νέων Ελλήνων και 500 περίπου γονέων τους από όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Από τις απαντήσεις τόσο των νέων όσο και των γονιών τους προκύπτουν πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα για τις στάσεις και τις αντιλήψεις των νέων σε μια σειρά από θέματα, όπως, η απασχόληση, η επιχειρηματικότητα, το ρίσκο, η οικονομική τους κατάσταση, η συμμετοχή τους σε συλλογικές δραστηριότητες και οι προσδοκίες τους για το μέλλον. Το γεγονός δε ότι η ποσοτική έρευνα καταγράφει και τις στάσεις των γονιών τους για τα ίδια θέματα δίνει τη δυνατότητα σε ερευνητές και επιστήμονες να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα για τις διαγενεακές σχέσεις και τη διάχυση πεποιθήσεων και αντιλήψεων μέσα στην οικογένεια.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία PDF των αποτελεσμάτων (περιέχουν όλα τα διαγράμματα και τους πίνακες των απαντήσεων) τόσο των νέων ηλικίας 18-35 όσο και των γονιών τους εδώ:

εκθεση αποτελεσματων ΝΕΩΝ 18-35 (.PDF)

εκθεση αποτελεσματων ΓΟΝΕΩΝ (.PDF)

Mπορείτε επίσης να δείτε τα ερωτηματολόγια τόσων των νέων όσο και των γονιών τους, αλλά και να κατεβάσετε όλα τα δεδομένα της έρευνας σε μορφή .xls, εδώ:

Ερωτhματολόγιο Νέων 18-35 (.doc)

Ερωτηματολόγιο Γονεων (.doc)

Αποτελέσματα Ποσοτικής Έρευνας - Νέοι 18-35 (.XLS)

Αποτελέσματα Ποσοτικής Έρευνας - Γονείς

Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε μία έκθεση που αναλύει πώς οι διαγενεακές σχέσεις επηρεάζουν την απασχόληση και την Ευημερία των νέων Ελλήνων:ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΉ ΜΕΤΑΒΊΒΑΣΗ ΠΌΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΏΝ ΣΕ ΠΕΡΙΌΔΟΥΣ ΚΡΊΣΗΣ:
ΜΕΤΑΒΟΛΈΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ (PDF)

Βεβαίως, η δημοσίευση αυτών των ποσοτικών στοιχείων αποτελεί μόνο μια αρχική προσέγγιση του ζητήματος της ανεργίας των νέων. Η διαΝΕΟσις το επόμενο διάστημα θα εμπλουτίζει συνεχώς αυτή τη σελίδα με τις επόμενες μελέτες που θα προκύψουν, καθώς και με τα αποτελέσματα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.