ΕΡΕΥΝΕΣ

Επανεκκίνηση Της Ελληνικής Οικονομίας

Photography: Jernej Furman / Flickr

Μια σειρά από έρευνες και policy papers με προτάσεις και παρεμβάσεις για όλους τους κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Π οιές είναι οι προοπτικές που διαμορφώνονται για την ελληνική οικονομία και κοινωνία μετά από το σοκ της πανδημίας; Πόσο επλήγησαν βασικοί και κρίσιμοι τομείς της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας; Πόσο απαραίτητος είναι ένας αναπροσανατολισμός του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και προς ποια κατεύθυνση;

Η διαΝΕΟσις, ξεκινώντας από το φθινόπωρο του 2020, δημοσιεύει μια σειρά από έρευνες και policy papers. Τα κείμενα αυτά περιλαμβάνουν μια συνοπτική αποτύπωση της σημερινής κατάστασης και των βασικών προβλημάτων σε κάθε έναν από τους κρίσιμους κλάδους, και θα καταλήγουν σε συγκεκριμένες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προτάσεις πολιτικής για την επίλυσή τους.

Το πιο πρόσφατο είναι μια πρόταση για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας μέσα από την σκοπιά της κλιματικής αλλαγής. Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Καρτάλης γράφει για το πώς οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και νέες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες μπορούν να αλλάξουν το αναπτυξιακό μοντέλο της Ελλάδας. Μπορείτε να διαβάσετε τo policy paper του εδώ και σε μορφή PDF εδώ:

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (PDF)

Προηγήθηκε μια μελέτη του Αν. Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και πρώην υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννη Μανιάτη, μια πλήρης πρόταση για την "πράσινη ανάπτυξη" και ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό υπόδειγμα για την Ελλάδα. Η έρευνα περιλαμβάνει 10 συγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, με ανάλυση κόστους, μεθοδολογίας υλοποίησης και εκτίμηση θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν για κάθε ένα από αυτά. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα εδώ: 

Πράσινη Ανάπτυξη: Μια Έρευνα (PDF)

Και μια συνοπτική παρουσίαση των βασικών σημείων εδώ: 

A Greek Green Deal (PDF)

Η σειρά των δημοσιεύσεων ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 με μια έρευνα υπό τον συντονισμό του Ν. Χριστοδουλάκη για τα απαραίτητα δημοσιονομικά μέτρα και τις παρεμβάσεις της υπό εξέλιξη ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης. Η έρευνα αποτελεί μια επικαιροποιημένη, ανανεωμένη έκδοση αντίστοιχης, τριπλής έρευνας που δημοσιεύσαμε το 2018. Μπορείτε να διαβάσετε την έρευνα εδώ:

Η Επανεκκίνηση Της Ελληνικής Οικονομίας.
Ταμείο Ανάκαμψης Kαι Δημοσιονομικές Προοπτικές (PDF)

Επίσης, μπορείτε να βρείτε μια σύντομη καταγραφή των συμπερασμάτων και των προτάσεων της έρευνας, στο παρακάτω αρχείο:

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (PDF)

Νέες έρευνες, policy papers και όλο το σχετικό υλικό θα προστίθενται σε αυτήν εδώ τη σελίδα διαρκώς.