ΕΡΕΥΝΕΣ

Επανεκκίνηση Της Ελληνικής Οικονομίας

Photography: Jernej Furman / Flickr

Η διαΝΕΟσις δημοσιεύει μια σειρά από έρευνες και policy papers με προτάσεις και παρεμβάσεις για όλους τους κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Π οιές είναι οι προοπτικές που διαμορφώνονται για την ελληνική οικονομία και κοινωνία μετά από το σοκ της πανδημίας; Πόσο επλήγησαν βασικοί και κρίσιμοι τομείς της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας; Πόσο απαραίτητος είναι ένας αναπροσανατολισμός του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και προς ποια κατεύθυνση;

Η διαΝΕΟσις, ξεκινώντας από το φθινόπωρο του 2020, δημοσιεύει μια σειρά από έρευνες και policy papers. Τα κείμενα αυτά περιλαμβάνουν μια συνοπτική αποτύπωση της σημερινής κατάστασης και των βασικών προβλημάτων σε κάθε έναν από τους κρίσιμους κλάδους, και θα καταλήγουν σε συγκεκριμένες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προτάσεις πολιτικής για την επίλυσή τους.

Η αρχή γίνεται με τη δημοσίευση μιας έρευνας υπό τον συντονισμό του Ν. Χριστοδουλάκη για τα απαραίτητα δημοσιονομικά μέτρα και τις παρεμβάσεις της υπό εξέλιξη ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης. Η έρευνα αποτελεί μια επικαιροποιημένη, ανανεωμένη έκδοση αντίστοιχης, τριπλής έρευνας που δημοσιεύσαμε το 2018. Μπορείτε να διαβάσετε την έρευνα εδώ:

Η Επανεκκίνηση Της Ελληνικής Οικονομίας.
Ταμείο Ανάκαμψης Kαι Δημοσιονομικές Προοπτικές (PDF)

Επίσης, μπορείτε να βρείτε μια σύντομη καταγραφή των συμπερασμάτων και των προτάσεων της έρευνας, στο παρακάτω αρχείο:

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (PDF)