Έρευνα & Καινοτομία Στην Ελλαδα

ΕΡΕΥΝΕΣ

Έρευνα & Καινοτομία Στην Ελλάδα

Photography: Dwayne Madden / Flickr

Πώς μπορεί η Ελλάδα να αποκτήσει ένα λειτουργικό και βιώσιμο σύστημα καινοτομίας;

Ηβιώσιμη οικονομική ανάπτυξη σε αναπτυγμένες χώρες βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην τεχνολογική πρόοδο και την καινοτομία. Το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας, ωστόσο, στηρίζεται ελάχιστα σε αυτούς τους εξωστρεφείς και δυναμικούς κλάδους. Τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει η στρατηγική της χώρας στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης;

To 2021 η διαΝΕΟσις δημοσίευσε μια μεγάλη έρευνα ομάδας Ελλήνων ερευνητών υπό το συντονισμό του Καθηγητή του ΕΜΠ Γιάννη Καλόγηρου και του Αναπλ. Καθηγητή του ΕΜΠ Άγγελου Τσακανίκα, για την έρευνα και την καινοτομία στην Ελλάδα. Οι ερευνητές χαρτογράφησαν λεπτομερώς το ελληνικό σύστημα καινοτομίας, με όλα τα προβλήματα και τις αδυναμίες του, και κατέγραψαν μια σειρά από συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για όσα απομένουν, ακόμα, να γίνουν. Παράλληλα, τέσσερις από τους ερευνητές ετοίμασαν και ένα συντομότερο κείμενο πολιτικής για την προσαρμογή του ελληνικού συστήματος καινοτομίας στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει η πανδημία. Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη των ευρημάτων εδώ, και τα ίδια τα κείμενα εδώ: 

ολοκληρη η ερευνα (PDF)

To policy paper (PDF)

μια συνοπτική καταγραφή (PDF)

Πέντε χρόνια νωρίτερα, το 2016, είχαμε συνεργαστεί με τους ερευνητές του DIW Econ για τη δημιουργία μιας αναλυτικής έκθεσης που αξιολογεί τα βασικά προβλήματα του ελληνικού "συστήματος καινοτομίας", παρουσιάζει παραδείγματα αντίστοιχων ξένων συστημάτων, και καταλήγει σε μια σειρά από κατευθύνσεις πολιτικής με στόχο την αναβάθμιση της έρευνας και της καινοτομίας της χώρας.

Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη των βασικών σημείων εκείνης της έρευνας εδώ, και ολόκληρη την έκθεση στα ελληνικά και στα αγγλικά εδώ:

Η εΡΕΥΝΑ ως μοχλοσ αναπτυξησ της ελληνικησ οικονομιασ (PDF)
The Impact of Research on Greek Economic Growth (pdf)