Απρίλιος 2021

Η Νέα Ελληνική Διασπορά

Η Νέα Ελληνική Διασπορά: Μια διαδικτυακή συζήτηση της διαΝΕΟσις και του Κέντρου Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Απριλίου στις 18:30.