ΕΡΕΥΝΕΣ

Η Δημόσια Υγεία Στην Ελλάδα

Η διαΝΕΟσις παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη ριζική αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ηθεσμοθέτηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) υπήρξε αναμφίβολα μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της μεταπολίτευσης. Το ΕΣΥ όμως σήμερα αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες και τις σύγχρονες προκλήσεις, λόγω κυρίως των προβλημάτων υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης και κακοδιοίκησης, καθώς και λόγω της ανορθολογικής κατανομής των υφιστάμενων υλικών και ανθρώπινων πόρων του. Μια νέα, ριζική  μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας στη χώρα είναι απαραίτητη.

Στις αρχές του 2020, λίγες εβδομάδες πριν από την έλευση του νέου κορωνοϊού στην χώρα μας, η διαΝΕΟσις δημοσίευσε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το “Νέο ΕΣΥ”, την οποία συνέγραψαν επτά καθηγητές πανεπιστημίου από πέντε διαφορετικά ΑΕΙ, υπό τον συντονισμό του Καθηγητή του ΕΚΠΑ Γιάννη Τούντα. Η μελέτη περιγράφει ένα σύγχρονο και αποκεντρωμένο δημόσιο σύστημα υγείας, με έμφαση στην κοινωνική ισότητα, την κλινική αποτελεσματικότητα και την οικονομική βιωσιμότητα.

Μπορείτε να διαβάσετε τη σύνοψη της έρευνας εδώ, το νέο εισαγωγικό σημείωμα του Γιάννη Τούντα εδώ, ένα συνοπτικό infographic με την προτεινόμενη δομή του νέου ΕΣΥ και τις βασικές προτάσεις της έρευνας εδώ, και την πλήρη μελέτη της ερευνητικής ομάδας εδώ:

ΤΟ ΝΈΟ ΕΣΥ: Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΥΓΕΊΑΣ (PDF)

Το Νοέμβριο του 2021, ο καθηγητής Γιάννης Τούντας έγραψε ένα κείμενο πολιτικής το οποίο επικαιροποιεί τα ευρήματα της έρευνας και τις προτάσεις πολιτικής για την επίλυση των προβλημάτων του ΕΣΥ. Μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ: 

Το Νεο ΕΣΥ

Η διαΝΕΟσις είχε ασχοληθεί με θέματα που σχετίζονται με τον τομέα της υγείας και στις αρχές του 2016, δημοσιεύοντας μια έρευνα για τις επιπτώσεις της κρίσης τόσο στην υγεία των Ελλήνων όσο και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας. Η έρευνα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής και αποτελείται από δύο συμπληρωματικά μέρη.

Στο πρώτο μέρος μελετήθηκε η χρήση δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας από τους πολίτες, καθώς και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην κατάσταση της υγείας τους. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει μια αναλυτική ανασκόπηση των δεδομένων και της βιβλιογραφίας για όλες τις πτυχές της υγείας, της παροχής περίθαλψης και της χρήσης των υπηρεσιών υγείας κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη εδώ, ενώ τα δύο μέρη της έρευνας μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ:

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - MEΡΟΣ ΠΡΩΤΟ (PDF)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (PDF)

Mπορείτε, τέλος, να παρακολουθήσετε τη συζήτηση που είχαν ο διευθυντής περιεχομένου της διαΝΕΟσις Θοδωρής Γεωργακόπουλος και ο καθηγητής του ΕΚΠΑ Γιάννης Τούντας γύρω από τα βασικά συμπεράσματα και τις προτάσεις της μελέτης για το «Νέο ΕΣΥ».