ΕΡΕΥΝΕΣ

Η Δημόσια Υγεία Στην Ελλάδα

Η διαΝΕΟσις παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη ριζική αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ηθεσμοθέτηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) υπήρξε αναμφίβολα μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της μεταπολίτευσης. Το ΕΣΥ όμως σήμερα αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες και τις σύγχρονες προκλήσεις, λόγω κυρίως των προβλημάτων υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης και κακοδιοίκησης, καθώς και λόγω της ανορθολογικής κατανομής των υφιστάμενων υλικών και ανθρώπινων πόρων του. Μια νέα, ριζική  μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας στη χώρα είναι απαραίτητη.

Ερευνητική ομάδα που απαρτίζεται από έμπειρους ειδικούς από τον χώρο της υγείας, υπό τον συντονισμό του καθηγητή κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής στο ΕΚΠΑ Γιάννη Τούντα, ετοίμασε για τη διαΝΕΟσις μια μελέτη που περιγράφει ένα σύγχρονο και αποκεντρωμένο δημόσιο σύστημα υγείας, με έμφαση στην κοινωνική ισότητα, την κλινική αποτελεσματικότητα και την οικονομική βιωσιμότητα.

Μπορείτε να διαβάσετε τη σύνοψη της έρευνας εδώ, καθώς και την πλήρη μελέτη της ερευνητικής ομάδας εδώ:

Το Νέο ΕΣΥ: Η Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (PDF)

 

Η διαΝΕΟσις είχε ασχοληθεί με θέματα που σχετίζονται με τον τομέα της υγείας και στις αρχές του 2016, δημοσιεύοντας μια έρευνα για τις επιπτώσεις της κρίσης τόσο στην υγεία των Ελλήνων όσο και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας. Η έρευνα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής και αποτελείται από δύο συμπληρωματικά μέρη.

Στο πρώτο μέρος μελετήθηκε η χρήση δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας από τους πολίτες, καθώς και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην κατάσταση της υγείας τους. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει μια αναλυτική ανασκόπηση των δεδομένων και της βιβλιογραφίας για όλες τις πτυχές της υγείας, της παροχής περίθαλψης και της χρήσης των υπηρεσιών υγείας κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη εδώ, ενώ τα δύο μέρη της έρευνας μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ:

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - MEΡΟΣ ΠΡΩΤΟ (PDF)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (PDF)