Αρελίνα Μεράκου

Κλειστή Συνάντηση Εργασίας: Τουριστικοί Λιμένες Στην Ελλάδα

Η έρευνα της διαΝΕΟσις που προτείνει ένα νέο στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του δικτύου των ελληνικών τουριστικών λιμένων συζητήθηκε σε μια κλειστή διαδικτυακή συνάντηση εργασίας τη Δευτέρα 20/12.

Κλειστή Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας: ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ Και Έργα Άρδευσης Στην Ελλάδα

Η έρευνα της διαΝΕΟσις που χαρτογραφεί τη λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων στην Ελλάδα παρουσιάστηκε και συζητήθηκε σε μια κλειστή διαδικτυακή συνάντηση εργασίας την Τετάρτη 8/12.