ΕΡΕΥΝΕΣ

Η Δικαιοσύνη Στην Ελλάδα

Photography: VolunteerMatch.org / Flickr

Εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί διατυπώνουν συγκεκριμένες, ρεαλιστικές προτάσεις για τη ριζική αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος της χώρας.

Η αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος είναι μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την κοινωνική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Στη χώρα μας, όμως, τα προβλήματα του δικαστικού συστήματος αποτελούν σημαντικά εμπόδια για τις επενδύσεις, την επιχειρηματικότητα και την καθημερινότητα. Πώς μπορεί το δικαστικό μας σύστημα να γίνει ταχύτερο, πιο ευέλικτο και πιο αποτελεσματικό; Πώς μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη και να μην εμποδίζει τις επενδύσεις; Ποιες λύσεις μπορούν να προταθούν;

Σε ένα λεπτομερές κείμενο πολιτικής, έξι εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί αναλύουν τρία βασικά ζητήματα που επηρεάζουν το δικαστικό σύστημα στην Ελλάδα: τη χωροταξία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, τη διεύθυνση και διοίκηση των δικαστηρίων και των εισαγγελιών και την αξιολόγηση των δικαστών και των εισαγγελέων. Για καθένα από τα τρία αυτά θέματα οι συγγραφείς (Μ. Ν. Πικραμένος, Ι. Συμεωνίδης, Β. Π. Ανδρουλάκης, Θ. Νικολαΐδου, Λ. Τσόγκας, Π. Αλικάκος) παρουσιάζουν την υφιστάμενη κατάσταση και τα βασικότερα προβλήματα και στη συνέχεια προτείνουν συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις για την επίλυσή τους.

Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη των προτάσεων εδώ (PDF) και ολόκληρο το κείμενο πολιτικής εδώ: 

μεταρρυθμιση του δικαστικου συστηματοσ (PDF)

Έχει προηγηθεί το 2019 μια μεγάλη έρευνα της διαΝΕΟσις, την οποία εκπόνησαν επτά δικαστικοί λειτουργοί και αποτελεί μία λεπτομερή και αναλυτική πρόταση για τη ριζική αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος στην Ελλάδα.

Η πρόταση εστιάζει σε πέντε άξονες: Στο θέμα της χωροταξίας των δικαστηρίων στην Ελλάδα, στο θέμα της χρήσης τεχνολογικών μέσων για την απλοποίηση του δικαστικού έργου, στο θέμα της δικαστικής εκπαίδευσης, στους διαθέσιμους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών και στο θέμα της στελέχωσης των δικαστηρίων με δικαστικούς υπαλλήλους. Επιπλέον, η έρευνα ξεκινά με μια εισαγωγή της τότε Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας (και μετέπειτα Προέδρου της Δημοκρατίας) Κατερίνας Ν. Σακελλαροπούλου, που αναλύει τις βασικές συνιστώσες της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος στην Ελλάδα, και περιλαμβάνει και μια ανάλυση του Αντιπροέδρου του ΣτΕ Μιχάλη Ν. Πικραμένου ως προς τις αρχές και τους κανόνες που έχουν διαπλάσσει διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί για το κράτος δικαίου και την οργάνωση και τη λειτουργία της δικαιοσύνης στα σύγχρονα δημοκρατικά κράτη. Στο τέλος της έρευνας περιλαμβάνεται και ένα χρήσιμο επίμετρο με στατιστικά στοιχεία για την ελληνική δικαιοσύνη.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την έρευνα εδώ (PDF), ενώ μια συνοπτική καταγραφή των βασικών μερών της μπορείτε να βρείτε εδώ. Η έρευνα έχει εκδοθεί από τη διαΝΕOσις και με τη μορφή βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί σε όλα τα καλά βιβλιοπωλεία και στο e-shop μας.

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (PDF)

Βρειτε Το Βιβλίο Στο E-SHOP