ΕΡΕΥΝΕΣ

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Στην Ελλάδα

Photography: Jeff Higgins / Flickr

Μπορεί μια ψηφιακή επανάσταση να λύσει τα προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης στη χώρα;

Πώς μπορεί η χώρα να λύσει χρόνια προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης όπως η γραφειοκρατία; Πώς μπορούν να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες, μειώνοντας παράλληλα τη φυσική τους παρουσία στις δημόσιες υπηρεσίες; Πώς μπορούν οι ίδιες οι κρατικές υπηρεσίες να βελτιώσουν την εσωτερική τους συνεννόηση και κατά συνέπεια τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε πολίτες και επιχειρήσεις;

Η νέα μελέτη της διαΝΕΟσις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα επιδιώκει να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα. Η ερευνητική ομάδα της διαΝΕΟσις με επικεφαλής τον καθηγητή του ΟΠΑ Διομήδη Σπινέλλη συνέταξε μια ολοκληρωμένη έρευνα που χαρτογραφεί όλα τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι στιγμής στον χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αξιολογεί την υπάρχουσα κατάσταση, και προτείνει λύσεις για την επέκταση και βελτίωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα.

Η μελέτη αποτελείται από τη βασική έκθεση, στην οποία γίνεται ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, παρουσιάζονται βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και προτείνονται συγκεκριμένες λύσεις για την αναβάθμισή της στην Ελλάδα.

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση, εδώ:

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (PDF)

Οι ερευνητές συνέταξαν επίσης ένα παράρτημα, στο οποίο παρατίθενται επιπλέον στοιχεία, αλλά και προσωπικές συνεντεύξεις από πολίτες που αντιμετώπισαν προβλήματα κατά τις συναλλαγές τους με δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και από στελέχη εταιρειών που έχουν στο παρελθόν συνεργαστεί με το ελληνικό Δημόσιο για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής. Οι συνεντεύξεις αναφέρονται στην εμπειρία των ερωτηθέντων από τη συνεργασία τους με υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, παραθέτοντας τα προβλήματα, τις καλές πρακτικές και τις προοπτικές για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων μέσα από τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ (PDF)