ΕΡΕΥΝΕΣ

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Στην Ελλάδα

Photography: Jeff Higgins / Flickr

Μπορεί μια ψηφιακή επανάσταση να λύσει τα προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης στη χώρα;

Πώς μπορεί η χώρα να λύσει χρόνια προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης όπως η γραφειοκρατία; Πώς μπορούν να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες, μειώνοντας παράλληλα τη φυσική τους παρουσία στις δημόσιες υπηρεσίες; Πώς μπορούν οι ίδιες οι κρατικές υπηρεσίες να βελτιώσουν την εσωτερική τους συνεννόηση και κατά συνέπεια τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε πολίτες και επιχειρήσεις;

Η διαΝΕΟσις έχει ασχοληθεί με αυτό το κρίσιμο θέμα με μια σειρά από έρευνες, δημοσιεύσεις και εκδηλώσεις. Τον Σεπτέμβριο του 2021 δημοσιεύσαμε ένα policy paper από μία ερευνητική ομάδα υπό τον συντονισμό του Διομήδη Σπινέλλη για τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να γίνουν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη μετά-κορωνοϊό εποχή. Το κείμενο καταγράφει όσα έχουν μεσολαβήσει από την πρώτη, μεγάλη έρευνα της ομάδας που δημοσιεύτηκε το 2018, και καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για τα επόμενα χρόνια. Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ: 

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-covid εποχη

Η προηγούμενη μελέτη είχε κυκλοφορήσει το 2018. Η ερευνητική ομάδα της διαΝΕΟσις, με επικεφαλής τον καθηγητή του ΟΠΑ Διομήδη Σπινέλλη, συνέταξε μια ολοκληρωμένη έρευνα που χαρτογραφεί όλα τα βήματα που είχαν γίνει ως τότε στον χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αξιολογούσε την υπάρχουσα κατάσταση και πρότεινε λύσεις για την επέκταση και βελτίωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα.

Η μελέτη αποτελείτο από τη βασική έκθεση, στην οποία γινόταν ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, παρουσιάζονταν βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και προτείνονταν συγκεκριμένες λύσεις για την αναβάθμισή της στην Ελλάδα.

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση, εδώ:

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (PDF)

Οι ερευνητές συνέταξαν επίσης ένα παράρτημα, στο οποίο παρουσίαζαν επιπλέον στοιχεία, αλλά και προσωπικές συνεντεύξεις από πολίτες που αντιμετώπισαν προβλήματα κατά τις συναλλαγές τους με δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και από στελέχη εταιρειών που έχουν στο παρελθόν συνεργαστεί με το ελληνικό Δημόσιο για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής. Οι συνεντεύξεις αναφέρονταν στην εμπειρία των ερωτηθέντων από τη συνεργασία τους με υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, παραθέτοντας τα προβλήματα, τις καλές πρακτικές και τις προοπτικές για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων μέσα από τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ (PDF)