Ιούλιος 2022

Ο Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής στην Ελλάδα

Η διαΝΕΟσις συνεχίζει τον διάλογο για την αγροτική παραγωγή και τις προοπτικές της στην Ελλάδα, με ένα policy paper που καταγράφει την υφιστάμενη κατάσταση και αναδεικνύει τις μεγάλες ευκαιρίες που ανοίγονται.

Η Αναβάθμιση του Αστικού Χώρου στην Ελλάδα

Η διαΝΕΟσις ανοίγει τη συζήτηση για την αναβάθμιση της ποιόητας της ζωής στο κέντρο της Αθήνας προτείνοντας μια μέθοδο για τη δημιουργία πάρκων γειτονιάς με συγκεκριμένα παραδείγματα.