Οκτώβριος 2021

Η Αναβάθμιση του Αστικού Χώρου στην Ελλάδα

Η διαΝΕΟσις ανοίγει τη συζήτηση για την αναβάθμιση της ποιόητας της ζωής στο κέντρο της Αθήνας προτείνοντας μια μέθοδο για τη δημιουργία πάρκων γειτονιάς με συγκεκριμένα παραδείγματα.