Απρίλιος 2023

Στέγαση & Αστικός Χώρος Στην Ελλάδα

Η διαΝΕΟσις παρουσιάζει το πρόβλημα της στέγασης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πώς μπορεί όμως να μοιάζει μια σύγχρονη και αποτελεσματική στεγαστική πολιτική στην Ελλάδα; Και πώς μπορεί να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής στο κέντο της Αθήνας μέσω της δημιουργίας πάρκων γειτονιάς;

Ο Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής στην Ελλάδα

Η διαΝΕΟσις συνεχίζει τον διάλογο για την αγροτική παραγωγή και τις προοπτικές της στην Ελλάδα, με ένα policy paper που καταγράφει την υφιστάμενη κατάσταση και αναδεικνύει τις μεγάλες ευκαιρίες που ανοίγονται.