ΕΡΕΥΝΕΣ

Η Aνασυγκρότηση Tης Ηλείας

Η συμβολή της διαΝΕΟσις στην οικονομική και παραγωγική ανασυγκρότηση της Ηλείας, με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία.

Οι πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 είχαν καταστροφικές συνέπειες για πολλές περιοχές της χώρας μας, ανάμεσα σε αυτές και στην Περιφερειακή Ενότητα της Ηλείας. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ανασυγκρότηση των περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, η διαΝΕΟσις υπέγραψε τον Ιούνιο του 2022 μνημόνιο συνεργασίας με τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιο για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστο Τριαντόπουλο, με σκοπό τη συμβολή του οργανισμού στον σχεδιασμό της οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης της Ηλείας με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία, ώστε η πληγείσα περιοχή να κατευθυνθεί σε μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης.

Το μνημόνιο συνεργασίας προέβλεπε την εκπόνηση επιστημονικής μελέτης -την οποία θα χρηματοδοτούσε η διαΝΕΟσις και θα παρέδιδε στην Kυβέρνηση μετά την ολοκλήρωσή της-, που αφορά τη συνολική ανασυγκρότηση της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία. Η μελέτη εκπονήθηκε σε συνεργασία με επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπό τον συντονισμό του Καθηγητή Γιώργου Πετράκου και δημοσιεύτηκε από τη διαΝΕΟσις τον Φεβρουάριο του 2023. Στόχος της είναι να αναλύσει την υφιστάμενη κατάσταση, να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και να προτείνει τη μακροπρόθεσμη εκείνη στρατηγική που τεκμηριωμένα θα οδηγήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη την περιοχή. Μπορείτε να διαβάσετε τα δύο μέρη της μελέτης σε PDF, εδώ:

ΗΛΕΙΑ 2030: ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Την Τετάρτη 20/7/2022 πραγματοποιήθηκε αναπτυξιακό συνέδριο στην Αρχαία Ολυμπία με τίτλο "Ηλεία 2030 - Η Αρχαία Ολυμπία στο επίκεντρο". Το συνέδριο διαρθρώθηκε γύρω από δύο βασικές ενότητες: Η πρώτη αφορούσε σε συζητήσεις με τη μορφή πάνελ γύρω από τις θεματικές του τουρισμού, του πολιτισμού και της κλιματικής αλλαγής, του περιβάλλοντος και του πρωτογενούς τομέα, των υποδομών και των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων και της προοπτικής του προγράμματος, με γεωγραφική αναφορά στην περιοχή, και στις οποίες συμμετείχαν εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης και συνεργάτες – ερευνητές της διαΝΕΟσις που έχουν εκπονήσει σχετικές μελέτες του οργανισμού (κλιματική αλλαγή, ενέργεια, δημογραφικό, εξαγωγές, αγροδιατροφή κ.ά.). Η δεύτερη ενότητα είχε τη μορφή συνάντησης εργασίας (workshop), όπου οι συμμετέχοντες στο συνέδριο (εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού και του ακαδημαϊκού κόσμου, εκπρόσωποι συλλογικών και παραγωγικών φορέων κ.ά.) κατέθεσαν τις απόψεις τους γύρω από τις παραπάνω θεματικές. Οι προτάσεις και οι ιδέες τους ελήφθησαν υπόψιν και αξιοποιήθηκαν κατά την εκπόνηση της μελέτης.