Νοέμβριος 2022

Ένα Workshop για τον Τουρισμό Τρίτης Ηλικίας και τον Τουρισμό Υγείας

Στην κλειστή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2019 στην Αθήνα παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα ευρήματα της έρευνας της διαΝΕΟσις για τον τουρισμό τρίτης ηλικίας και τον τουρισμό υγείας στην Ελλάδα.

Οι Νέοι Ελληνικοί Συνεταιρισμοί - Ένα Workshop

Η διαΝΕΟσις διοργάνωσε μία κλειστή συνάντηση εργασίας στην οποία παρουσιάστηκαν και σχολιάστηκαν εκτενώς τα ευρήματα και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνά της για τους νέους ελληνικούς συνεταιρισμούς.

Ένα Workshop Για Το Ελληνικό Σκέλος Της Παγκόσμιας Έρευνας Αξιών

Η διαΝΕΟσις και το ΕKKE διοργάνωσαν μια κλειστή συνάντηση εργασίας στην οποία σχολιάστηκαν τα σημαντικά ευρήματα της παγκόσμιας έρευνας αξιών World Values Survey στην οποία συμμετείχε για πρώτη φορά και η Ελλάδα.

H Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Στην Ελλάδα: Ένα Workshop

Στην κλειστή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα ευρήματα της έρευνας της διαΝΕΟσις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα.

Δημόσιο Χρέος, Ασφαλιστικό και Φορολογικό Σύστημα: Ένα Workshop

H διαΝΕΟσις πραγματοποίησε μια κλειστή συνάντηση εργασίας με αφορμή την πρόσφατη μελέτη της διαΝΕΟσις για την αντιμετώπιση τριών από τους πέντε "δράκους" που εμποδίζουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.