Μάρτιος 2024

H Τοπική Αυτοδιοίκηση Στην Ελλάδα

Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα σήμερα; Πώς μπορούν να οργανωθούν καλύτερα οι δήμοι και από πού μπορούν να προέλθουν οι πόροι που θα διασφαλίσουν την αυτονομία και την αποτελεσματικότητά τους;

Ένα Νέο Παραγωγικό Μοντέλο Για Την Ελλάδα

Πώς πρέπει να αλλάξει η ελληνική οικονομία; Υπάρχει περιθώριο κοινωνικής συνεννόησης και συναίνεσης; Το ερευνητικό έργο της διαΝΕΟσις προσπαθεί να περιγράψει το νέο παραγωγικό μοντέλο που χρειάζεται η χώρα.

Οι Νέοι Της Ελλάδας

Τι απασχολεί τους Έλληνες νέους; Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματά τους, οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και ποιες οι στάσεις και οι αντιλήψεις τους για τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας;

Επανεκκίνηση Της Ελληνικής Οικονομίας

Μια σειρά από policy papers και reports που χαρτογραφούν τη σημερινή κατάσταση και τα βασικά προβλήματα σε κρίσιμους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και καταλήγουν σε συγκεκριμένες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προτάσεις πολιτικής για την επίλυσή τους.