Το Νέο Παραγωγικό Μοντέλο

ΕΡΕΥΝΕΣ

Ένα Νέο Παραγωγικό Μοντέλο Για Την Ελλάδα

Πώς πρέπει να αλλάξει η ελληνική οικονομία; Ποιες είναι οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν; Πώς η ορθολογική ανάπτυξη των επιχειρηματικών πάρκων μπορεί να συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα και στην προστασία του περιβάλλοντος; Το ερευνητικό έργο της διαΝΕΟσις προσπαθεί να περιγράψει ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό νέο παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα.

Στο επίκεντρο του ερευνητικού έργου της διαΝΕΟσις βρίσκεται πάντα η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, και ειδικότερα η ανάγκη για τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε δημοσιεύσει μια σειρά από έρευνες, ξεκινώντας από μια κεντρική χαρτογράφηση των προτεραιοτήτων και των βασικών μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται.

Η πιο πρόσφατη ερευνητική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα προσπαθεί να αναδείξει τη σημασία της ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων, μιας διεθνώς καθιερωμένης πρακτικής, η οποία, αν εφαρμόζεται σωστά, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα, παρά τα βήματα που έχουν γίνει, δεν έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί τη συγκεκριμένη αναπτυξιακή ευκαιρία.

Η μελέτη που δημοσίευσε η διαΝΕΟσις και πραγματοποιήθηκε από ερευνητική ομάδα της συμβουλευτικής εταιρείας Re.De-Plan Consultants με την επιστημονική υποστήριξη και επιμέλεια της Αθηνάς Γιαννακού, καθηγήτριας στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Χωροταξίας του ΑΠΘ, ανατρέχει στο ιστορικό των ρυθμίσεων για τις χρήσεις γης στην Ελλάδα, σχολιάζει τις απόπειρες να αναπτυχθούν επιχειρηματικά πάρκα στο παρελθόν και επιπλέον παραθέτει θεσμικές παρεμβάσεις που οι συγγραφείς θεωρούν πιο κατάλληλες προκειμένου να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια.

Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη των βασικών συμπερασμάτων της μελέτης για τα βιομηχανικά πάρκα εδώ, ολόκληρη τη μελέτη εδώ, καθώς και την επιτελική σύνοψη εδώ:

Ta Επιχειρηματικά Πάρκα ως εργαλεία ανταγωνιστικότητας και περιβαλλοντικής προστασίας (pdf)

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (PDF)

Στο παρελθόν δημοσιεύσαμε μια μελέτη, η οποία προέκυψε μετά από την πρόσκληση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) στις αρχές του 2017. Η διαΝΕΟσις είναι ο φορέας που ανέλαβε την εκπόνησή της με στόχο τον εντοπισμό των βασικών πεδίων στα οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί σύγκλιση των κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο της ΟΚΕ, μέσα από την εκτενή ανάλυση επιστημονικών κειμένων και κειμένων πολιτικής.

Η έρευνα, που διενεργήθηκε από τον αναπληρωτή καθηγητή στο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργο Οικονομίδη, και από τον ερευνητή στο ΚΕΠΕ, Χρήστο Τριαντόπουλο, αναλύει δημοσιοποιημένες εκθέσεις και αναλύσεις των κοινωνικών εταίρων-μελών της ΟΚΕ, (ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΓΣΕΕ κλπ.) και επιχειρεί να καταγράψει τα πιθανά σημεία σύγκλισης. Από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψαν σημαντικά ευρήματα που δείχνουν ότι σε πολλά θέματα υπάρχει η δυνατότητα για ευρεία και ισχυρή συναίνεση -χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σημεία η γεφύρωση των οποίων θα συνεχίσει να αποτελεί πρόκληση.

Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη των βασικών συμπερασμάτων όπως τα κατέγραψαν οι δύο ερευνητές της διαΝΕΟσις εδώ και ολόκληρη τη μελέτη εδώ:

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝoΗΣΗ; (PDF)

Στο ίδιο πλαίσιο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η διαΝΕΟσις δημοσίευσε μια μελέτη με συντονιστή τον καθηγητή του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του εποπτικού συμβουλίου της διαΝΕΟσις Πάνο Τσακλόγλου, η οποία χαρτογραφεί τα δομικά αίτια της κρίσης, καταγράφει και αξιολογεί τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στα πρώτα έξι χρόνια των μνημονίων και, κυρίως, επισημαίνει τις μακροοικονομικές προτεραιότητες και τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να φτάσει η χώρα σε ένα νέο, βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.

Μπορείτε να διαβάσετε τη μελέτη για το νέο παραγωγικό μοντέλο που χρειάζεται η χώρα εδώ:

Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (PDF)

Η μελέτη αυτή κυκλοφορεί και σε βιβλίο, με τίτλο "Χάρτης Εξόδου Από Την Κρίση - Ένα Νέο Παραγωγικό Μοντέλο Για Την Ελλάδα", το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από τα καλά βιβλιοπωλεία και από το e-shop της διαΝΕΟσις:

ΧΑΡΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ - ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ