ΕΡΕΥΝΕΣ

Κλιματική Αλλαγή Στην Ελλάδα

Η διαΝΕΟσις μελετά τις σημαντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη χώρα μας τις επόμενες δεκαετίες.

Ποιες θα είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα; Πώς θα επηρεαστεί ο τουρισμός και η αγροτική παραγωγή; Πόσο θα επιβαρυνθεί το αστικό περιβάλλον; Πόσο θα κινδυνεύσουν τα δάση και τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς; Πώς θα επηρεαστεί η ακτογραμμή της χώρας; Ποιες θα είναι οι συνέπειες στη δημόσια υγεία; Και πώς μπορεί να προσαρμοστεί το παραγωγικό μοντέλο της χώρας για να ανταπεξέλθει σε αυτές τις προκλήσεις; 

Καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αποτυπώνονται ήδη και στην Ελλάδα, η διαΝΕΟσις ξεκίνησε εδώ και μερικά χρόνια μια σειρά ερευνητικών πρωτοβουλιών για την χαρτογράφηση και την ανάλυση του φαινομένου. Μια πρώτη έρευνα από οκταμελή ομάδα επιστημόνων, με συντονιστή τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνο Καρτάλη, που δημοσιεύτηκε το καλοκαίρι του 2017, αποτύπωσε τους τρόπους με τους οποίους η κλιματική αλλαγή -όπως διαμορφώνεται και όπως εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα μέσα του αιώνα- θα επηρεάσει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Ακολούθησε ένα συνοπτικό policy paper από τον Κωνσταντίνο Καρτάλη το Νοέμβριο του 2020, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ, καθώς και μια επικαιροποίηση των δεδομένων με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, η οποία προγραμματίζεται για το 2021. 

Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη της μελέτης του 2017 εδώ, και μια εκτενέστερη καταγραφή των βασικών σημείων της μελέτης εδώ:

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (pdf)

Η μελέτη αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο είναι η κεντρική έκθεση των ερευνητών, η οποία καταγράφει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, αναλύει την επιπτώσεις που έχει σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας, αξιολογεί την εθνική νομοθεσία και τα αναπτυξιακά προγράμματα που υπάρχουν διαθέσιμα, και διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις για την επικαιροποίησή τους με τα νέα δεδομένα που φέρνει η κλιματική αλλαγή.

Οι Επιπτωσεις Της Κλιματικης Αλλαγης Στην anaπτυξη (pdf)

Το δεύτερο περιλαμβάνει το Παράρτημα Α στο οποίο παρουσιάζεται η αναλυτική αξιολόγηση κειμένων πολιτικής, νομοθεσίας και αναπτυξιακών σχεδίων στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά στη σύνδεση τους με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και το Παράρτημα Β στο οποίο βρίσκονται συγκεντρωμένα τα στατιστικά αποτελέσματα των εξεταζόμενων κλιματικών μοντέλων ανά περιφέρεια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑτα  (pdf)